Veletrhy

ADTEC s.r.o. - AMPER 2011 - Pavilón F - stánek 053.

Děkujeme všem kdo si udělal čas a navštívil naší expozici na veletrhu AMPER 2011. V případě, že budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Dokončené akce

EDWARDS s.r.o., Lutín
Ramp-up test.
EDWARDS s.r.o., Lutín
Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.
BATZ Czech, s.r.o.
Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW. Dodávka elektro části pro firmu MESPRO, s.r.o.
NAREX s.r.o.
Rekonstrukce bezhroté dvojkotoučové brusky SASL.
PEGAS NW a.s., Znojmo
Automatická posuvná stěna převíjecí linky.
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou
Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

Novinky

08.07.2022Zabezpečená vzdálená správa zařízení založená na nové softwarové platformě SINEMA Remote Connect a průmyslových routerech SCALANCE S615SCALANCE M876-4 (LTE) firmy Siemens

Užitečné odkazy

Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Dokončené akce

PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko

Dodávka elektrovýzbroje pro rotační odplyňovací jednotku roztaveného hliníku.

PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko - rozvaděč

Popis zařízení:
Pro odstranění vodíku v roztaveném hliníku, který způsobuje nežádoucí porozitu materiálu, se v posledních několika letech používá rotační odplyňování. Vstřikováním vhodného čistícího plynu (dusík nebo argon) rotačním vstřikovačem se výrazně zvyšuje reakční kinetika a zkracuje se čas odplyňování.

Dále ke zlepšení procesů souvisejících se zpracováním hliníku se provádí jeho injektáž v roztaveném stavu příslušnými přísadovými kompozicemi. Tyto kompozice jsou implementovány spolu se sběracím plynem přímo do rotačního odplyňovacího hřídele. Čas odplyňování je pak snížen a účinnost odplyňování je zvýšena. Navíc injektáž přísadami vytváří částečné odstranění uzavřenin pórovitosti a má další výhody ve zpracování strusky.

Všechny tyto činnosti jsou zajiš»ovány rotační odplyňovací jednotkou STAR s příslušnou elektrovýbrojí. Jádro tvoří řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP77A. Řídicí systém zajiš»uje veškeré funkce stroje a to zejména nastavení čistících a injektážních cyklů v průběhu odplyňování. Otáčení hřídele je střídavým regulovaným pohonem s měničem kmitočtu Sinamics G110 se sériovou komunikací dle protokolu USS. Injektáž přísadových kompozic je pomocí regulovaného DC pohonu s převodovkou o výkonu 50 W.

Technická specifikace :
1x Měnič kmitočtu Sinamics G110 750 W pro pohon hřídele, řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP77A, DC pohon MAXON pro dávkovač

Rozsah dodávky:
Dodávka rozváděče s elektrovýbavou a pneumatikou, elektroinstalace na stroji, uvedení do provozu.


Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice

Rekonstrukce pohonu extrudéru na výrobní lince B.

Greiner Packaging, s.r.o., Slušovice - Rekonstrukce pohonu extrudéru na výrobní lince B

Popis zařízení:
V rámci rekonstrukce hlavního pohonu extruzní linky došlo k náhradě původního měniče řady Lenze 4800 za nový výrobce Siemens řady SIMOREG DC Master 1200 A. Původní DC motor o výkonu 500 kW byl pouze repasován a doplněn novou digitální zpětnou vazbou otáček. K rekonstrukci uživatel přistoupil z důvodu obtížené dostupnosti náhradních dílů na již nevyráběný typ měniče.

Technická specifikace :
1x DC měnič SIMOREG DC MASTER 1200 A, 1Q, 3x400 V s komutační tlumivkou, karta SBP pro kmitočtové zadávání žádané hodnoty otáček.

Rozsah dodávky:
Dodávka pohonových komponent, montáž a instalace do rozváděče, uvedení do provozu.


BACHL s.r.o., Brno

Rekonstrukce servopohonu vytlačovacího ramene balící linky DESTO.

BACHL s.r.o., Brno - rekonstrukce servopohonu vytlačovacího ramene balící linky DESTO - pohled dovnitř rozvaděče

Popis zařízení:
Při rekonstrukci došlo k náhradě původního servoměniče NORD za nový výrobce Siemens řady Sinamics S110. Původní AC motor o výkonu 1,5 kW byl nahrazen novým servomotorem Siemens řady 1FK7. K rekonstrukci uživatel přistoupil z důvodu obtížené dostupnosti náhradních dílů na již nevyráběný typ servopohonu.

Technická specifikace :
1x servoměnič Sinamics S110, 3x400 V, 1,5 kW s příslušenstvím, 1x servomotor 1FK7 s brzdou, 1,4 kW, 3 000 min-1 s planetovou převodovkou

Rozsah dodávky:
Dodávka pohonových komponent, montáž a instalace do rozváděče a na stroj, úprava programu řídicího systému S7-300 balící linky, uvedení do provozu.


PEGAS NONWOVENS s.r.o., Bučovice

Oprava elektrozařízení navíjecího a řezacího stroje SS IX-100.

PEGAS NONWOVENS s.r.o., Bučovice - pohled na rozvaděč

Popis zařízení:
Stroj slouží pro zakázkové dělení a kontrolu svitků netkané textilie. Regulované pohony řezání, navíjení a odtahu tvoří asynchronní motory společně se statickými frekvenčními měniči kmitočtu MICROMASTER 420. Řízení stroje zajiš»uje programovatelný automat S7-200, s rozšiřujícím analogovým modulem EM 232. Pro vizualizaci, nastavování parametrů technologie, zobrazování měření a hlášení je určen grafický dotykový panel TP 177 micro. Pohony jsou vybaveny bezpečnostním modulem nouzového zastavení, s možností inicializace v prostoru technologie. Veškeré elektrozařízení je umístěno v novém oceloplechovém rozvaděči, vybaveném ventilací a osvětlením. Rozvaděč je umístěn v těsné blízkosti technologie a ovládání stroje je soustředěno na jeho dveřích.

Rozsah dodávky:
Projekt, dodávka a instalace nového rozvaděče, výchozí revize a uvedení technologie do provozu. Kabeláž a navěšená elektrovýzbroj stroje stávající, pouze kabely k frekvenčně regulovaným pohonům nahrazeny stíněnými.


®PSV a.s., Uherský Ostroh

Automatizace řezání betonových pražců diamantovou pilou.

®PSV a.s., Uherský Ostroh - Automatizace řezání betonových pražců diamantovou pilou

Popis zařízení:
Betonové pražce jsou vyráběny ve formě monolitu, který je tvořen celkem pěti pražci. Ten se pak rozřezává na jednotlivé pražce a to pomocí kotoučové diamantové pily. Původní systém řezání byl založen na ručním ovládání pily a přísunu monolitu k pile. Navíc bylo možno řezat pouze jeden typ materiálu z důvodu mechanického omezení měření místa řezu. Po provedené automatizaci dochází k automatickému napolohování monolitu na jednotlivá místa řezu a řezání s proměnou rychlostí dle umístění armatur v monolitu. Navíc je možno řezat i více typů pražců.

Technická specifikace :
1x řídicí systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem OP73, měnič kmitočtu Sinamics G120, 7,5 kW pro pohon přísunu monolitu, inkrementální snímač pro odměřování vzdálenosti, 4x laserová závora pro detekci a kontrolu čela pražců, 1x laserové měření výšky pražce pro kontrolu rychlosti řezu.

Rozsah dodávky:
Projekční zpracování, dodávka rozváděče s řídicím systémem a měničem kmitočtu, dodávka pultu s operátorským panelem, vyhotovení programu pro řídicí systém, montáž a instalace dodaných zařízení, uvedení do provozu.


BETA Olomouc a.s., závod Božice

Oprava regulovaných pohonů převozen a manipulátorů.

BETA Olomouc a.s., závod Božice - detail rozvaděče s pohonem a manipulátor.

Popis zařízení:
V průběhu výroby je nutno několikrát převážet a přeskládávat betonové výrobky pomocí speciálních převozen a manipulátorů pohybujících se po kolejnicích. Zastaralé čtyřkvadrantové stejnosměrné pohony těchto strojů byly nahrazeny moderními střídavými pohony s rekuperačním brzděním. Díky použití moderních rekuperačních měničů řady Sinamics G120 PM250 bylo možné využít stávajících prostor v rozváděčích bez složité instalace brzdných odporníků. Navíc odpadly dodatečné náklady na klimatizaci rozváděčů z důvodu ztrátových výkonů brzdných odporníků, pokud by byly použity.

Technická specifikace :
4x Měnič kmitočtu Sinamics G120 s PM250 (400V; 7,5kW) a CU240E, 4x asynchronní motor SEW 5,5 kW, 4p s brzdou

Rozsah dodávky:
Generální oprava elektrovýzbroje, náhrada řídicího systému a DC servopohonů.


Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.