Veletrhy

ADTEC s.r.o. - AMPER 2011 - Pavilón F - stánek 053.

Děkujeme všem kdo si udělal čas a navštívil naší expozici na veletrhu AMPER 2011. V případě, že budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Dokončené akce

EDWARDS s.r.o., Lutín
Ramp-up test.
EDWARDS s.r.o., Lutín
Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.
BATZ Czech, s.r.o.
Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW. Dodávka elektro části pro firmu MESPRO, s.r.o.
NAREX s.r.o.
Rekonstrukce bezhroté dvojkotoučové brusky SASL.
PEGAS NW a.s., Znojmo
Automatická posuvná stěna převíjecí linky.
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou
Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

Novinky

08.07.2022Zabezpečená vzdálená správa zařízení založená na nové softwarové platformě SINEMA Remote Connect a průmyslových routerech SCALANCE S615SCALANCE M876-4 (LTE) firmy Siemens

Užitečné odkazy

Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Dokončené akce

Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Generální oprava elektrovýzbroje brusky na pilové listy JUNKER NAJ VII.

Firma Juráček, Brno - detail rozváděče brusky JUNKER NAJ VII

Popis zařízení:
Automatická bruska NAJV II slouží k broušení podélných drážek do těla pilových listů upevněných spolu v řadě na jednom trnu. Obrábět lze pilové listy různých velikostí. Brusné vřeteno je obtahováno diamanty v konvexním a konkávním směru, takže výsledný kus má již obrys hotového pilového kotouče. Zařízení je sestaveno z vlastního stroje, hydraulického agregátu a olejového hospodářství (odsávání olejové mlhy z pracovního prostoru, chlazení řezného a hydraulického oleje a separace brusného prachu z oleje v systému odstředivek).

Původní řídící systém Hauser Elektronik s DC servopohony BBC jsme nahradili řídícím systémem S7-300 firmy Siemens se střídavými servopohony SINAMICS S120. Na ovládací panel OP177B je přeneseno veškeré komunikační rozhraní s obsluhou stroje (zadávání korekcí míry, rychlosti najíždění, časové konstanty, apod.). Na panelu je taktéž zobrazena plná diagnostika vzniklých poruchových hlášení včetně hlášení aktuálně prováděných operací.

Technická specifikace :
S7-300, CPU315-2DP, 58xDI ET200S, 56xDO 0.5A ET200S, 16xDO 2A ET200S, 2xAI ET200S, panel OP177B, bezpečnostní komponenty Schmersal, 2x servopohon Sinamics S120 s motory 1FK7

Rozsah dodávky:
Generální oprava elektrovýzbroje, náhrada řídicího systému a servopohonů.


NAREX ®dánice, spol. s r.o.

Generální oprava elektrovýzbroje bezhroté brusky SASL125/1A.

NAREX ®dánice, spol. s r.o, - bezhrotá bruska SASL125/1A.

Popis zařízení:
Bruska SASL125/1A slouží k bezhrotému broušení povrchu závitníku. Polotovar závitníku ve formě tyčky je nabit do bubnového zásobníku, odkud nejprve samospádem a poté pomocí nabíjecího válce putuje mezi dvě brusná vřetena - menší podávací (pracovní) a větší brusné. Zde dojde k zápichovému průběžnému broušení. Brusné vřeteno je obtahováno diamantem podél šablony, takže výsledný kus má již obrys hotového závitníku. U tohoto modelu není ani u jednoho z obou vřeten plynulá regulace otáček. Zařízení je sestaveno z vlastního stroje, hydraulického agregátu a olejového hospodářství (odsávání olejové mlhy z pracovního prostoru, chlazení řezného oleje a separace brusného prachu z oleje).

Původní řídící systém, který byl složen z jednotlivých karet s diskrétními prvky zasazenými v racku, jsme nahradili řídícím systémem S7-300 firmy Siemens. Ovládací panel OP73 slouží pro zadávání parametrů procesu (doba vyjiskření, počet obtahování, apod.), zobrazování aktuálních informací (počet vyrobených kusů, počet kusů do obtažení) a diagnostiku vzniklých poruch.

Technická specifikace :
S7-300, CPU314, 64xDI, 32xDO 0.5A, 16xDO 2A, panel OP73, bezpečnostní komponenty Schmersal


Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Generální oprava elektrovýzbroje brusky na drážky JUNKER NAJ VI.

Firma Juráček, Brno - bruska JUNKER NAJV I po opravě.

Popis zařízení:
Bruska na drážky NAJVI slouží k broušení podélných drážek do těla závitníku různých velikostí. Tento model navíc umožňuje automatické natočení brusného stolu stroje - tzn. bez zásahu seřizovače lze u závitníku během jednoho výrobního cyklu brousit jak rovné drážky, tak i lamače. Zařízení je sestaveno z vlastního stroje, hydraulického agregátu a olejového hospodářství (odsávání olejové mlhy z pracovního prostoru, chlazení řezného a hydraulického oleje a separace brusného prachu z oleje v systému odstředivek).

Původní řídící systém Hauser Elektronik s DC servopohony BBC jsme nahradili řídícím systémem S7-300 firmy Siemens se střídavými servopohony MASTERDRIVES Motion Control. Na ovládací panel MP277 je přeneseno veškeré komunikační rozhraní s obsluhou stroje (zadávání korekcí míry, rychlosti najíždění a přestavování kotoučů, časové konstanty, apod.). Na panelu je taktéž zobrazena plná diagnostika vzniklých poruchových hlášení včetně hlášení aktuálně prováděných operací.

Technická specifikace :
S7-300, CPU315-2DP, 32xDI, 32xDO 0.5A, 8xAI, 32xDI ET200S, 16xDO 0.5A ET200S, 24xDO 2A ET200S, 2x16DI ET200eco, panel MP277, bezpečnostní komponenty Schmersal, 2xservopohon MASTERDRIVES Motion Control s motory 1FK7

Rozsah dodávky:
Generální oprava elektrovýzbroje, náhrada řídicího systému a DC servopohonů.


HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o.

Elektrozařízení regulovaných pohonů zkušební stanice čerpadel a turbín.

HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o. HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o. HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s.r.o.

Rozsah dodávky:
Projekt, dodávka a instalace nového elektrozařízení, asynchronních motorů a kabeláže pohonů, včetně revize a uvedení technologie do provozu.

 • pohonová soustava je tvořena centrální napájecí jednotkou 710 kW a jednotlivými střídačovými moduly řady SINAMICS S120, umístěnými v rozvaděčové skříni
 • autonomní řídící systém Siemens SIMOTION D435 zajiš»uje veškeré regulační funkce pohonů a vytváří rozhraní pro obsluhu a nadřazený systém řízení
 • pohony jsou ovládány z pultu pro sedící obsluhu vybaveném ovládacími prvky, PC s monitorem a aplikačním programovým vybavením modelu hydraulické laboratoře

Účel zařízení:
Nová hydraulická zkušebna zajiš»uje vývojové a přejímací zkoušky fyzikálních modelů vodních turbín, čerpadlových turbín a čerpadel podle mezinárodní normy IEC a také kalibraci průtoku


Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Čtyřvřetenová vrtačka vložek válců.

Firma Juráček, Brno - vrtačka vložek válců před a po opravě.

Popis zařízení:
Čtyřvřetenová vrtačka vložek válců slouží k vrtání čtyř kusů vložek válců během jednoho cyklu stroje před jejich zalitím do bloku motoru. Součástí stroje jsou vstupní a výstupní dopravníky. Řízené pohony jsou určeny pro posuv a rotaci dvou vrtacích vřeteníků. Stroj pracuje v lince.

Technická specifikace :
S7-300, CPU315-2DP, 72 x DI ET200S, 32 x DO 0.5A ET200S, 4 x DO 2A ET200S, 3 x 8DI ET200eco, 2 x 8DI/DO 2A ET200eco, panel TP177A, bezpečnostní komponenty Schmersal, 3 x pohon Sinamics S120

Rozsah dodávky:
Generální oprava elektrovýzbroje, náhrada ss pohonů.


PEGAS NONWOVENS s.r.o., Bučovice

Oprava elektrovýzbroje lepící linky netkaných textilií.

PEGAS NONWOVENS - lepící linky netkaných textilií.

Rozsah dodávky:
Projekt, vývoj SW, dodávka, instalace a oživení elektrovýzbroje elektrovýzbroje lepící linky netkaných textilií..

 • dodávka nového rozváděče s řídícím systémem SIMOTION D425 s operátorským panel TP177B a pohony 2x Sinamics S120 a 5x Sinamics G120
 • výměna systému odměřování lepené tkaniny

 


XELLA CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna

Oprava servopohonů frézy úchopových kapes pórobetonových bloků.

XELLA CZ -fréza úchopových kapes pórobetonových bloků.

Rozsah dodávky:
projekt, vývoj SW, dodávka, instalace a oživení servopohonů frézy úchopových kapes pórobetonových bloků.

Dodávka 3 os servopohonů řady SINAMICS S120 s motory 1FT6 50-75 Nm s řídicí jednotkou CU320 s performance extension.

Realizace:
Ke generální opravě tohoto stroje bylo přistoupeno z důvodu zastaralosti původních servopohonů řady SIMODRIVE 611A s motory 1FT5 a s požadavkem na připojení na nový řídicí systém expediční linky přes PROFIBUS DP.


Tart s.r.o., Brno

Oprava elektrovýzbroje navíjecí části linky na výrobu bublinkové fóli.

Tart Brno - ovládací pult s řídicím systémem.

Rozsah dodávky:
Projekt, vývoj SW, dodávka, instalace a oživení elektrovýzbroje navíjecí části linky.

 • dodávka nového ovládacího pultu s řídícím systémem SIMATIC S7 a hlavním pohonem
 • oprava pneumatických prvků
 • oživení nového SW řídicího systému a ostatních regulačních prvků

 


Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Pila na kov Comete 370NRX.

Firma Juráček, Brno - Pila na kov Comete 370NRX v původním a zrekonstruovaném stavu.

Popis zařízení:
Pila na kov Comete slouží k automatickému podávání a dělení materiálu (používána pro dělení jeklů). Pilou lze materiál dělit pod přesně definovanými úhly v přesně definovaném pořadí. Řízené pohony jsou určeny pro posuv materiálu a natáčení dělícího kotouče.

Technická specifikace :
S7-300, CPU315-2DP, 64 x DI, 32 x DO 0.5A, 16 x DO 2A, čítač FM350-1, panel TP177B se zadáváním receptur, bezpečnostní komponenty Schmersal, 2 x pohon Sinamics S120.

Rozsah dodávky:
Generální oprava a modernizace elektrovýzbroje.


Narex ®dánice s.r.o.

Generální oprava stroje Jumat CNC 630 pro broušení závitníků.

Narex ždánice - rozváděč s novým řídicím systémeme SINUMERIK.Rozsah dodávky:
Projekt, dodávka, instalace a zprovoznění nového řídícího systému SINUMERIK 840D a HMI rozhraní OP10. Instalace a zprovoznění nových pohonů SIMODRIVE 611D a motorů SIEMENS 1FT6. Implementace nové vizualizace v prostředí WINCC Advanced včetně začlenění receptur pro jednoduchou obsluhu a nastavení parametrů obrábění optimalizace funkcí stroje pro větší flexibilitu výroby.

 • nahrazení zastaralého a nefunkčního řízení obráběcího stroje (Fanuc)
 • nahrazení zastaralého řízení podavače a talířových zásobníků (Siemens S5) / integrace do nového řídícího systému
 • výměna všech servomotorů a servopohonů (celkem 9 os) Hauser novými servomotory
 • výměna nefunkčního uživatelského rozhraní

Realizace:
Po generální opravě zákazník získal: dostupnost náhradních dílů, vyšší spolehlivost díky kompaktnímu řešení Sinumerik, příjemné a přehledné uživatelské prostředí v češtině, větší flexibilitu v obráběcím procesu, jednoduché a rychlé nastavení výroby díky receptům, úsporu místa a snížení nároků na klimatizaci v rozvaděči, možnost připojení na sběr dat v podnikové síti.


BARUM Continental s.r.o., Otrokovice

Oprava elektrozařízení konfekčního stroje KM90 RWM155.

BARUM Continental s.r.o., Otrokovice - konfekční stroj KM90 RWM155.Rozsah dodávky:
Projekt, dodávka a instalace nového elektrozařízení, elektrovýzbroje a kabeláže stroje, včetně revize a uvedení technologie do provozu.

 • umístění elektrozařízení do nového rozvaděče s klimatizací
 • výměna veškeré kabeláže a navěšené elektrovýzbroje stroje (čidla, motory, pneuventily)
 • napájení regulovaných pohonů z frekvenčních měničů SIEMENS, s možností polohování
 • instalace moderních zabezpečovacích prvků pracovního stroje
 • náhrada původního řídícího a polohovacího systému systémem SIMATIC S7-300 s operátorským panelem OP77B

Realizace:
Ke generální opravě tohoto konfekčního stroje bylo přistoupeno z důvodu obtížné dostupnosti původních náhradních dílů a související morální a technické zastaralosti zařízení.


Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.