Paretův diagram počtu poruch

Systém pro monitoring výrobních zařízení

Modulární systém pro monitorování a vyhodnocování stavu strojů, zařízení a jiných technologických celků pomocí automatizovaného sběru dat, jejich uložení v centrální databázi a zobrazení pomocí tabulek a grafů.

Výhody

 • Okamžitý přehled o dění na sledovaných strojích a technologiích
 • Okamžitě dostupný pohled na historické údaje
 • Možnost ovládání přes webové rozhraní
 • Statistické vyhodnocení dat (SPC) dle požadované metodiky
 • Neomezený počet uživatelů - platí se za připojený stroj, ne za uživatele
 • Možnost použití jako součást vizualizace stroje
 • Možnost přenosu dat do vyšších firemních IT systémů

Popis systému

Celý monitorovací a diagnostický systém lze rozčlenit do jednotlivých modulů a to s následujícími hlavními funkcemi:

 • okamžitá analýza stroje, linky nebo technologického celku za účelem kontroly aktuálního stavu. Např. zobrazení vyrobených kusů včetně jejich naměřených dat, nebo jejich analýza pomocí modulu SPC (Statistical Process Control, například Shewhartovy regulační diagram, jenž je velmi oblíben pro svou intuitivnost )
 • monitorování a zaznamenávání měřených a nastavovaných hodnot. Jejich vyhodnocení například formou grafů a tabulek. Např. hlídaní mezních parametrů výroby. Dohledání nastavení, které bylo použito. Kontrola technologické kázně.
 • plánování preventivních prohlídek na základě vyhodnocování charakteru a počtu poruch na daných strojích, nebo na základě diagnostického signálů. Např. stanovení periodicity kontrol daných částí stroje, nebo provádění prohlídek/oprav na základě signálu (například motohodiny, chvění, odběr naprázdno, .)
 • prezentace a export zaznamenaných dat. Prezentace je řešena především formou WWW stránek s exportem do textového a excelovského formátu souboru.

 

 
 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.