SIRIUS 3RW30/3RW31

SIRIUS 3RW30/3RW31

Elektronické rozběhové členy pro měkký rozběh a doběh asynchronních motorů v proudovém rozsahu od 3 do 100 A.

Specifikace

  • napájecí napětí 3x 200V až 500V
  • nastavení rozběhového momentu, rozběhové i doběhové doby
  • vysoce kompaktní konstrukce
  • zabudované překlenovací relé
  • indikace provozních stavů
  • libovolná montážní poloha
  • možnost spojení s motorovou ochranou nebo stykačem

Použití

Rozběhové členy SIRIUS 3RW30/31 firmy SIEMENS AG lze s výhodou použít pro vyřešení řady problémů jednak při zapínání motoru - motorové rázy na pracovním stroji a proudové rázy s síti, jednak při chodu pohonu a při zastavování. Najdou uplatnění zejména v jednoduchých aplikacích s malým nebo částečným zatížením, které vzrůstá s otáčkami motoru. Typickými představiteli jsou pohony čerpadel, ventilátorů, kompresorů, dmychadel apod. Výhodou tohoto typu softstartéru je libovolná montážní poloha.

Popis

SIRIUS 3RW30 pracuje na principu fázového řízení svorkového napětí motoru. Doba rozběhového napětí a doba rozběhu jsou voleny tak, aby byl rozběhový proud i moment co nejmenší. SIRIUS 3RW30 je dostupný ve dvou variantách. Standardní verze poskytuje jak měkký rozběh tak také doběh motorů, varianta 3RW31 představuje rozběhový člen se dvěma rozběhovými rampami pro dvouotáčkové motory, u kterých je možno nastavit nezávisle dvě různé doby rozběhu.

Technické parametry

Řídící elektronika
Napájecí napětí 24 V DC nebo 110 až 230V AC
Nastavení rozběhové doby 0,5 až 20s
Nastavení doběhové doby 0,5 až 20s
Nastavení poč. napětí 30% až 100% Un
Jištění Pomalá pojistka 1A
Výkonová elektronika
Velikost S00 S0 S2 S3
Typ 14 16 24 25 26 34 35 36 44 45 46
Jmen. proud pro 40°C (A) 6 9 12,5 16 25 32 38 45 63 75 100
Jmen. proud pro 50°C (A) 5 8 11 14 21 27 32 38 54 64 85
Jmen. proud pro 60°C (A) 4 7 9 12 18 23 27 32 46 54 72
Výkon (kW) Jmenovité napájecí napětí Un=230V AC
1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30
Jmenovité napájecí napětí Un=400V AC
3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 55
Jmenovité napájecí napětí Un=500V AC
- - 7,5 7,5 15 18,5 22 30 37 55 70
Komunikace
Volitelná rozhraní AS-i modul
Indikace LED Význam
Trvalý svit LED READY
BYPASSED
- připraven k činnosti
- signalizace přemostění
Přerušovaný svit LED READY - rozběhový člen v činnosti
Pomocné kontakty
(max. zatižitelnost 230V/3A)
ON, BYPASSED pouze pro typy 3RW30, velikosti S0 až S3
Ostatní
Výkonové ztráty (W) 7 9 11 12 18 19 23 29 22 27 40
Přibližný rozběhový proud / maximální rozběhový čas 3x Ie / 3s pro 30% zatěžovatel, 40°C (závisí na velikosti)
Minimální zatížení (% jmen. proudu Ie přístroje) 4%
Trvalý provoz (% jmen. proudu Ie přístroje) 100%
Pracovní teplota okolí (°C) -25 ÷ 60
Krytí IP 20 (silová svorkovnice IP 00)
Jištění výkonové části Nutno zajistit externími rychlými pojistkami pro jištění polovodičů

 

Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads

 
 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.