Servisní a technická podpora

Technická a servisní podpora pro uživatele elektrických pohonů spočívá zejména v oblasti předprojekční, projekční, při uvádění do provozu nebo při provozování elektrických regulovaných pohonů značky SIEMENS AG.

Systém technické podpory

  • poradenství při návrhu pohonu
  • asistence při projekčním zpracování pohonu
  • školení projektantů a uživatelů pohonářské techniky
  • asistence při uvádění do provozu nebo řešení jejich provozování
  • hot - line služba

Systém servisní podpory

  • záruční i pozáruční opravy
  • zápůjčky realizované do 24/48 hodin od nahlášení
  • servis nejvyšší priority realizované až do 6h od nahlášení
  • hot - line služba

Systém

Služby technické a servisní podpory se snaží v maximální možné míře o zajištění rychlého přístupu k požadovaným technickým informacím a minimalizaci nákladů, způsobených selháním zařízení. Technická či servisní podpora je poskytována zdarma a to telefonickou nebo faxovou formou či prostřednictvím elektronické pošty. Je poskytována na všechny pohony bez ohledu na to, kým byla dodávka realizována. Nedílnou součástí systému technické podpory jsou i pravidelná školení v sídle naší firmy nebo v místě zákazníka. Aktuální seznam školících kurzů lze zaslat na požádání.

Služby

Standardní způsob servisního zajištění se týká následujících pohonů:

Střídavé pohony Stejnosměrné pohony
MICROMASTER 6SE30
MICROMASTER Junior 6SE91
MICROMASTER 6SE31
MICROMASTER 6SE92
MICROMASTER Vector 6SE32
MICROMASTER Eco 6SE95
MICROMASTER 4.. do výkonu 75kW
MASTERDRIVES 6SE70-71, FC, VC, SC
MASTERDRIVES Vector a Motion Control do výkonu až 75 kW
SIMOREG 6RA24
SIMOREG DC Master 6RA70
SIMOREG do výstup. proudů 400A

Nadstandardní způsob zajištění servisu jsme schopni garantovat při zvláštním ujednání. Servisní zásah jsme pak schopni provést až do 6 hodin od nahlášení poruchy. Minimalizují se tak ztráty, způsobené poruchou přístroje a nutnou odstávkou např. výrobní linky. Při tomto způsobu servisu je nutno uzavřít smlouvu mezi naší společností a uživatelem pohonu, která přesně stanovuje termíny a rozsah proveditelných oprav. V případě uzavření servisní smlouvy je zajištěna nepřetržitá 24h servisní služba po celý týden včetně dnů pracovního volna a klidu.

Pomoc

Služby jsou poskytovány pracovníky oddělení elektrické pohony každý pracovní den od  7:00 do 17:00 a to následujícím spojením:

Technická podpora Servisní podpora
telefony: 544 500 941-5 / kl.102-104
hot - line: 605 298 012
fax: 544 500 946
e-mail: pohony@adtec.cz
telefony: 544 500 941-5 / kl.117-118
hot - line: 605 298 010, 605 298 011
fax: 544 500 946
e-mail: servis@adtec.cz

Mimo pracovní dobu je technická podpora poskytována telefonicky na čísle:
605 - 298 010 / 011.

 
 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.