Obrazovka z programu PLC Analyzer pro 6

PLC-ANALYZER pro 6

Logická analýza, diagnostika poruch, záznam dat a optimalizace provozu zařízení s PLC systémy

 

Oblasti použití

  • Diagnostika poruch v PLC systémech
  • Hledání a lokalizace sporadických chybových událostí
  • Analýza a optimalizace/redukce délky pracovního cyklu
  • Dlouhodobý záznam měřených procesních hodnot
  • Dokumentace dat pro systém řízení jakosti (ISO 9000)
  • Možnost použití jako součást vizualizace stroje
  • Vývoj, instalace a servis PLC zařízení

Popis

PLC-ANALYZER pro 6 je softwarový systém pro logickou analýzu, snímání a záznam dat ze zařízení ovládaných PLC systémy. Snímání, zobrazování a vyhodnocování signálů z PLC, jako např. vstupů, výstupů, markerů, datových proměnných, atd. je nyní velmi snadné. Online zobrazení umožňuje pozorování časového průběhu zvolených signálů v reálném čase.

Kromě dlouhodobého průběžného záznamu dat mohou být specifikovány i speciální spouštěcí podmínky (trigger) pro záznam jednorázových událostí. To umožňuje zachytit pro pozdější analýzu i takové poruchové události, které se v systému vyskytují pouze náhodně a velmi zřídka.

Na rozdíl od tradičních logických analyzátorů má systém PLC-ANALYZER pro 6 rozhodující výhodu v tom, že snímá procesní data přes standardní PLC rozhraní (např. SIMATIC S5 - rozhraní TTY programovací jednotky), nebo z automatizačních sítí (např. SIMATIC S7 - MPI/PPI, Profibus resp. Industrial Ethernet). Počítač připojený za účelem programování PLC může být bez jakýchkoliv dalších modifikací hardware použit i k záznamu a analýze procesních dat z PLC. Obtížné a časově náročné připojování měřicích sond analyzátoru se tak stává věcí minulosti. Atraktivní je rovněž funkce záznamu dat s přesností na jeden cyklus PLC (cycle-precise), která umožňuje zachytit kompletní průběh měřených hodnot v každém cyklu PLC.

S použitím pomocného měřicího adaptéru AD_USB-Box® mohou být zaznamenávány i externí napě»ové a proudové signály, které nejsou k dispozici přímo v systému PLC.

Pomocí zařízení pro dálkovou údržbu terraLink®, mohou být procesní data z jednotlivých stanic PLC zaznamenávána v PLC-ANALYZER pro 6 na dálku přes veřejnou telefonní sí».

Systém projektových souborů umožňuje automatizovat často opakované úlohy záznamu dat pro různá zařízení.

PLC-ANALYZER pro 6 je mimořádně užitečný nástroj pro vývoj software PLC řídicích systémů a jejich konstrukci, instalaci, technický servis a školení jejich uživatelů.

 

Více informací jako manuály, ceníky apod. najdte v sekci » Downloads

 
 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.