Blackbox

BLACKBOX 4 Edge

Kompaktní mini-PC v provedení pro instalaci do rozváděče určené k dlouhodobému záznamu procesních dat PLC a vzdálenou údržbu PLC strojů a zařízení s programem PLC-ANALYZER pro 6.

Oblasti použití

  • Dlouhodobý záznam procesních dat z PLC
  • Funkce "černé skříňky" pro zařízení ovládaná pomocí PLC ("PLC Voyage Data Recorder")
  • Lokalizace a odstraňování sporadických poruch
  • Prokazování zodpovědnosti za výrobní ztráty
  • Preventivní údržba PLC zařízení
  • Vzdálené ovládání a servis PLC zařízení
  • Dokumentační podpora pro systém řízení jakosti QA

Popis

BLACKBOX 4 Edge firmy AUTEM je ultra-kompaktní mikropočítač, který umožňuje pomocí programu PLC-ANALYZER pro 6 provádět dálkovou údržbu PLC systémů, t.j. dlouhodobé snímání a záznam procesních dat dostupných uvnitř PLC i externě měřených elektrických veličin sledovaného výrobního zařízení.

BLACKBOX může nepřetržitě snímat a archivat procesní data z PLC po dobu, která je typicky delší než 5 roků (kapacita vnitřního SSD úložiště dat je 1 TB).

BLACKBOX 4 Edge automaticky spouští záznam procesních dat ihned po zapnutí napájení a dále pracuje zcela samostatně. Tento způsob nepřetržitého záznamu procesních dat je důležitý pro dodavatele i pro uživatele výrobních zařízení a strojů, protože získaná data se dají použít pro lokalizaci příčiny výskytu poruch a pro průběžnou dokumentaci provozního chování technologického procesu.

Pracovníci údržby, konstrukce a oddělení jakosti získají cenné informace o výrobním systému.

Získaná data mohou být např. také použita jako průkazný podklad při hledání příčin a eliminaci výpadků výroby.

K PLC systému lzeBLACKBOX 4 Edge připojit všemi způsoby, které podporuje program PLC – ANALYZER pro 6, t.j. pomocí programovacího rozhraní PLC nebo přes automatizační sítě (MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet TCP/IP, Modbus+, OPC UA...). Procesní data lze snímat paralelně z více PLC systémů současně.

Systém je dodáván již s nainstalovaným veškerým potřebným programovým vybavením. (BLACKBOX 4 Edge proto může být dodán pouze společně s primární licencí programu PLC–ANALYZER pro 6 včetně všech potřebných komunikačních ovladačů PLC.)

 

Více informací jako manuály, ceníky apod. najdte v sekci » Downloads

 
 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.