Veletrhy

ADTEC s.r.o. - AMPER 2011 - Pavilón F - stánek 053.

Děkujeme všem kdo si udělal čas a navštívil naší expozici na veletrhu AMPER 2011. V případě, že budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Dokončené akce

EDWARDS s.r.o., Lutín
Ramp-up test.
EDWARDS s.r.o., Lutín
Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.
BATZ Czech, s.r.o.
Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW. Dodávka elektro části pro firmu MESPRO, s.r.o.
NAREX s.r.o.
Rekonstrukce bezhroté dvojkotoučové brusky SASL.
PEGAS NW a.s., Znojmo
Automatická posuvná stěna převíjecí linky.
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou
Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

Novinky

08.07.2022Zabezpečená vzdálená správa zařízení založená na nové softwarové platformě SINEMA Remote Connect a průmyslových routerech SCALANCE S615SCALANCE M876-4 (LTE) firmy Siemens

Užitečné odkazy

Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

Dokončené akce

EDWARDS s.r.o., Lutín

Ramp-up test.

EDWARDS s.r.o., Lutín, Ramp-up test.

Popis zařízení:
Testovací pracoviště slouží k měření času rozběhu a doběhu rotoru pumpy. Na pracovišti je možné spouštět nezávisle 2 testy. Nastavení testu a parametry se získávají po naskenování typu pumpy ze vstupní databáze SQL (skenerem je možné načíst ID operátora, číslo stanice, item number, serial number). Rotory pump mají připraveno speciální zakládací lůžko s připojovacím konektorem pro správné založení. Po provedení testu se výsledky ukládají opět do výstupní databáze SQL.

Technická specifikace :
Řídící systém LabView, PC s monitorem, IO moduly fy National Instruments, čtečka čárových kódů, komunikace s SQL databází.

Rozsah dodávky:
Návrh, konstrukce, software, montáž a oživení.

EDWARDS s.r.o., Lutín

Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.

EDWARDS s.r.o., Lutín, Monitorovací jednotky pro dlouhodobý test pump GXS.

Popis zařízení:
Předmětem dodávky je monitorovací/cyklovací jednotka pro pumpy GXS. Monitorovací jednotky monitorují teplotu pumpy při dlouhodobém zatěžovacím testu. Současně řídí cyklus napouštění tlakové nádoby vzduchem a opětovné pumpování. Všechny veličiny (tlak, výkon, teploty) jsou zobrazeny na grafech, v tabulkách a současně se ukládají ve formátu Excel na pevný disk. Monitorovací jednotka je umístěna na rámu s kolečky, takže je pojízdná a umožňuje flexibilní umístění v zástavbě pumpa/potrubí/tlaková nádoba. Teploty jsou snímány kontaktně pomocí termočlánků typu K, tlak je snímán tlakovými snímači, ostatní veličiny jsou vyčítány z pumpy pomocí komunikace TCP (ethernet).

Technická specifikace :
Rozváděč s řídícím systémem LabView, PC s dotykovým displejem, IO moduly fy National Instruments, sběr teplot až ze 16 termočlánků typu K, připojení na pumpu přes rozhraní ethernet.

Rozsah dodávky:
Návrh, konstrukce, software, montáž a oživení.


BATZ Czech, s.r.o.

Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW.

BATZ Czech, s.r.o., Montáž spojkového a brzdového pedálu - BMW.

Popis zařízení:
Montážní linka sestává z cca 10 pracoviš», které jsou propojeny dopravníkem. Operace na jednotlivých stanovištích jsou prováděny poloautomaticky nebo plně automaticky. O řízení každého pracoviště se stará ŘS Simatic S7 ve verzi ET200S, ovládání zajiš»ují barevné dotykové operátorské panely KTP600.

Systém Poka-Yoke je implementován na každém poloautomatickém pracovišti s přítomností obsluhy. Sběr dat z montáže a jejich ukládání je zajištěn nadřazeným systémem

Technická specifikace :
Řídící systém Simatic S7 - ET200S; počet IO: 400DI, 380DO, 17xAI, 10x KTP600

Rozsah dodávky:
Návrh - část elektro, software, odladění.


NAREX s.r.o.

Rekonstrukce bezhroté dvoj-kotoučové brusky SASL.

NAREX s.r.o., Rekonstrukce bezhroté dvoj-kotoučové brusky SASL.

Popis zařízení:
Toto zařízení bylo dodáno ve spolupráci s firmou Pavel Juráček. Bezhrotá bruska SASL umožňuje broušení těl závitníků na požadovaný základní tvar. Zakládání kusů do stroje zajiš»uje bubnový zásobník s podávacím palcem. Řízení pomocí řídícího systému Sinumerik 840D SL. Posuvy os X, Y, Z, V, stejně jako otáčky pracovního i pomocného vřetene, jsou řízeny pomocí pohonů Sinamics S120.

Technická specifikace :
Rozváděč s řídícím systémem SINUMERIK 840D Solution Line, pohony 4 os Sinamics S120, operátorský panel OP10, distribuovaný systém ET200S

Rozsah dodávky:
Kompletní dodávka elektrovýzbroje, software, montáž a oživení.


PEGAS NW a.s., Znojmo

Automatická posuvná stěna převíjecí linky.

PEGAS NW a.s., Znojmo - stěna převíjecí linky.

Popis zařízení:
Při výrobě netkaných textilií je nutné zabránit deformacím vyrobeného materiálu způsobených různými vnějšími vlivy. K tomu slouží například i automatická posuvná stěna nad navíjeným materiálem. Ta se automaticky posouvá v závislosti na velikosti návinu tak, aby byla dodržena předepsaná mezera mezi navíjeným materiálem a spodním okrajem posuvné stěny. Tímto dochází k eliminaci nekontrolovatelného prudkého proudění vzduchu nad materiálem a jeho případné deformaci.

Technická specifikace :
Mechanická konstrukce posuvné stěny se dvěma lineárními vedeními s pohonem, absolutní měření výšky. Implementace automatického a ručního posunu do stávajícího řídicího systému SIMATIC S7-300 a HMI převíjecí linky.

Rozsah dodávky:
Konstrukční a projekční zpracování posuvné stěny, dodávka, montáž a elektroinstalace dodaných zařízení, uvedení do provozu.


COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou

Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou - Přípravky pro testování těsnosti potrubí.

Popis zařízení:
Všechna plastová potrubí musí být s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu ve vozech testována na těsnost a kompletnost. V poslední době je v automobilovém průmyslu kladen důraz také na bezobslužnost a znemožnění zásahu obsluhy do procesu testování a kontroly kompletnosti.

Za tímto účelem byly dodány přípravky pro automatické testování těsnosti a kompletnosti, které jsou založeny v rámu se světelnou závorou tak, aby po spuštění procesu nebylo možné obsluhou jakkoliv zasahovat. Světelná závora plní také funkci bezpečnostní. Po provedení testu je díl buďto označen (např. inkoustovým potiskem resp. mechanickým razníkem) nebo znehodnocen např. přestřižením.

Technická specifikace :
Hliníková konstrukce s pneuválci Festo, senzorika Sick/Keyence.

Rozsah dodávky:
Vývoj, kompletní návrh, konstrukce, výroba, montáž a oživení..


Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Modernizace elektrovýzbroje přísuvu pracovního vřeteníku bezhroté brusky TWINGRIP 300.

Firma Juráček, Brno - modernizovaná bezhrotá bruska TWINGRIP 300.

Popis zařízení:
Hydraulický systém přísuvu pracovního vřeteníku v kladném směru byl nahrazen servopohonem s převodovkou. Možnosti pohybu rychloposuvem nebo jednotlivými kroky 1, 2 a 10 um a to v obou směrech.

Technická specifikace :
Řídicí systém SIMATIC S7-200, CPU222, 16xDI, 14xDO 0.5A, operátorský panel TD400C, servopohon Sinamics S110 3.3kW pro přísuv pracovního vřeteníku.

Rozsah dodávky:
Projekční zpracování modernizace přísuvu vřeteníku, dodávka, montáž a elektroinstalace dodaných zařízení, vypracování SW, uvedení do provozu.


Barum Continental s.r.o., Otrokovice

Generální oprava elektrovýzbroje linky BAC33 na výrobu hexalan.

Popis zařízení:
Linka slouží k výrobě patních lan do pneumatik. Odvíjený drát se cestou do odtahových válců pogumovává v extrudéru. Drát je odtahovými válci navíjen do zásobníku, odkud je navíječem a pokládací hlavou stočen do požadovaného hexa tvaru. Po ustřižení čeká obruč v zásobníku na další zpracování a cyklus se opakuje.

Technická specifikace :
Řídicí systém SIMATIC S7-300, CPU315-2DP, 96xDI, 60xDO 0.5A, 2xDO 2A, 8xAI, 4xA0, panel MP277, bezpečnostní komponenty Schmersal, programovatelný bezpečnostní automat Pilz, servopohony Sinamics S120 4.3kW odtahové válce, 4.3kW navíjení a 1.5kW pokládací hlava, DC pohon extrudéru Sinamics DCM 22kW.

Rozsah dodávky:
Projekční zpracování generální opravy linky, dodávka, montáž a elektroinstalace dodaných zařízení, vypracování SW, uvedení do provozu.


COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., ®ďár n. Sázavou

Jednoúčelový stroj na montáž H-kusu na potrubí.

COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o. -  Jednoúčelový stroj na montáž H-kusu na potrubí.

Popis zařízení:
U nových typů palivových potrubí je implementován H kus, spojující 4 potrubí. Na něj je nutno toto potrubí připevnit v jedné operaci spolehlivě a přesně. Tento stroj byl vyvinut s implementací Poka-Yoke systému a značně usnadňuje předtím namáhavou ruční činnost natlačování potrubí na H kus pomocí páky. Současně splňuje nároky na jednoduchost a kvalitu montáže. V průběhu montáže se kontroluje také přítomnost všech používaných dílů.

Technická specifikace :
Hliníková konstrukce s pneuválci Festo, opotřebovávané díly kalené. Řídící systém SIMATIC S7-200 s operátorským panelem.

Rozsah dodávky:
Vývoj, kompletní konstrukce, výroba, montáž a oživení..


Firma Juráček, Brno - dodavatel generální opravy stroje

Generální oprava elektrovýzbroje plnoautomatické brusky na pilové listy NAJIV.

Firma Juráček, Brno - bruska na pilové listy NAJIV.

Popis zařízení:
Tato speciální bruska slouží k broušení pilových kotoučů. Do svěráku stroje se na pohyblivý stůl zakládá celý svazek polotovaru. Tvarový brusný kotouč svým pohybem udělá ve svazku drážku požadované hloubky. Po otočení indexace o požadovaný úhel se cyklus opakuje.

Technická specifikace :
Řídicí systém SIMATIC S7-300, CPU315-2DP, 50xDI ET200S, 16xDO 0.5A ET200S, 20xDO 2A ET200S, 2xAI ET200S, panel OP177B, bezpečnostní komponenty Schmersal, servopohony Sinamics S120 3.3kW posuv brusného vřeteníku a 0.82kW indexace.

Rozsah dodávky:
Projekční zpracování generální opravy brusky, dodávka, montáž a elektroinstalace dodaných zařízení, uvedení do provozu.


Strana  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 

 

Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.